Gris-slæpp

Etter att grisene har vært inne ei tid skal de for første gang ut på beite. Det var fornøyde skapninger som kom ut.

Ola mater grisene.

Grisehuset