Bondegården Torset

Bondegården Torset ligger på Skarsøya i Aure kommune. Jeg, Åshild Torset tok over hjemgården min sammen med min mann Kolbjørn Haugen høsten 2012. På gården driver vi i hovedsak med melkeproduksjon samt tilleggsnæring med økologisk frukt- og bærproduksjon.Vi ønsket å satse videre på tilleggsnæring og har derfor etter gårdsovertakelsen bygget Kallhammarrampen som er et matverksted for lokal mat med gårdsbutikk og lokaler som kan brukes til servering. Bygget ble ferdigstilt i 2016. 

Gården er delt opp i to. På selve gården bor vi med våre 4 gutter samt Åshild sin spreke bestemor på 91 år. Her har vi bolighus med kårbolig, fjøs, redskapshus, hønsehus, stabbur og en bærhage. Ca 1 km lengre bort på gårdseiendommen helt nede ved sjøen i Kallhammaren har Åshild sine foreldre Turid og Olav bygget seg ett kårhus. Det er altså her vi har bygget Kallhammarrampen. Her finnes også ett helt nytt hageanlegg og ett lite drivhus.

På gården har vi 8-10 melkekyr pluss noen kviger og okser, 10 høner og 2 griser. På sommeren er alle dyr ute. Melkekyrne flytter på fellesbeite og kvigene er ute på beite 5-6 måneder i året. Grisene og hønene er også ute. 

Vi driver i dag gården med god hjelp fra Åshild sine foreldre. 

Klakkan

Ferieplassen til kuene! Ikke det værste stedet en kunne tenke seg.

Utsikta fra benken

Utsikta fra Torsetsundbrua en fin høstkveld