Torset bondegård er medlem av Kyststreif

som er ett lokalt småskalasamarbeid

i Aure kommune.

Torset bondegård ligger på Skarsøya i Aure kommune. Jeg, Åshild Torset tok over hjemgården min sammen med min mann Kolbjørn Haugen høsten 2012. På gården driver vi i hovedsak med melkeproduksjon samt tilleggsnæring med økologisk frukt- og bærproduksjon.Vi ønsket å satse videre på tilleggsnæring og har derfor etter gårdsovertakelsen bygget Kallhammarrampen. Kallhammarrampen er et matverksted for lokal mat med gårdsbutikk og en liten restaurant. 

Gården er delt opp i to. På selve gården bor vi med våre 4 gutter. Her har vi bolighus med kårbolig, fjøs, redskapshus, hønsehus, stabbur og en bærhage. Ca 1 km lengre bort på gårdseiendommen helt nede ved sjøen i Kallhammaren har Åshild sine foreldre Turid og Olav bygget seg ett kårhus. Det er altså her vi har bygget Kallhammarrampen. Her finnes også et helt nytt hageanlegg, et kaianlegg  og ett lite drivhus.

På gården har vi 8-10 melkekyr pluss noen kviger og okser, 10 høner og 2 griser. På sommeren er alle dyr ute. Melkekyrne flytter på fellesbeite og kvigene er ute på beite 5-6 måneder i året. Om sommeren har vi også de siste årene lånt oss noen geiter som går ute på beite.

Vi driver i dag gården med god hjelp fra Åshild sine foreldre. 

Utsikta fra benken

Utsikta fra Torsetsundbrua en fin høstkveld

Brekka og Trøndelag i det fjerne